News and Information

EU.EM.NET

„Европейска агенция за развитие” (ЕАР) проведе своята първа среща на територията на гр. Пазарджик, България на тема „Участие на работодадтелите в прогнозиране на умения в сферата на турзма и хотлиерството”

В процеса на работа по проект EU.EM.NET, беше изработена основна методология, която е една от основните цели на проекта, разработена от Австрийските ни партньори и дискутирана многократно на срещите на партньорството.

Методологията беше обсъдена и тествана на срещата проведена от „ЕАР”  на 3 април 2015 г.
Срещата се проведе в конфертната зала на хотел „Акрополис” и на нея бяха поканени представители на хотелиерството, ресторантьорството, както и представители на професионалното образование и обучение.

Следвайки методологията бяха обсъдени широк спектър от проблемите на туризма и хотелиерството, пречките за по-доброто цялостно обслужване в сектора, както и предложения за тяхното преодоляване.

Обобщен доклад за цялостното протичане на срещата ни бе предоставен в партньорството, за да помогне при финализирането на основната методология.

Искрено благодарим на всички участници в срещата, които отделиха време да присъстват на нея въпреки натовареното си ежедневие, както и за активното им участие!

за проекта 

брошура страна 1
брошура страна 2

 

;